הסר את Webex TFS

הסר את Webex TFS

כיצד ניתן להסיר קבצי Webex עבור כל שירותי Webex?

 

תיאורקובץ אצווה זה מסיר התקנת TFS עבור כל שירותי Webex.


מערכת הפעלה/גירסה נתמכת
Windows 7 / 8 / 8 / 8.1 / 10

נתמך Cisco Webex גרסת
מוצר כל גרסאות שירות הפגישות

של Cisco Webex הורד:


הוראות (כיצד ללכוד יומנים)
פתח rmwbxtfs.zip ולחץ פעמיים על rmwbxtfs.bat ולאחר מכן בצע את ההנחיות.

האם המאמר הועיל לך?