Usuń Webex TFS

Usuń Webex TFS

Jak usunąć pliki Webex dla wszystkich usług Webex?

 

Opis
Ten plik wsadowy usuwa instalację TFS dla wszystkich usług Webex.

Obsługiwany system operacyjny / wersja
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Obsługiwana wersja produktu Cisco Webex
Wszystkie wersje usługi spotkania Cisco Webex

Pobierz:


Instrukcje (Jak przechwytywać dzienniki)
Otwórz rmwbxtfs.zip i kliknij dwukrotnie rmwbxtfs.bat następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Czy ten artykuł był pomocny?