אין אפשרות לשלוט מרחוק בתוכנית בפגישה

אין אפשרות לשלוט מרחוק על תוכנית בפגישה.

אין אפשרות להשתמש בשלט רחוק כאשר התוכנית מופעלת כמנהל מערכת.

אפליקציה אינה מגיבה בזמן שליטה מרחוק בהפעלה.

השליטה בשולחן העבודה המרוחק אינה מקיימת אינטראקציה עם תוכנית, כאשר היא מופעלת כמנהל מערכת. לא ניתן ליצור אינטראקציה עם יישומי מערכת במחשב שנשלט מרחוק, גם אם המציג במחשב הזה משתף את המסך שלו.

מגבלות של שליטה מרחוק:

  • הקלדה
  • סימון
  • בחירת חלק כלשהו של החלון
  • Regedit
  • טרמינלים
הערה: תמיכה ב - Webex אינה מוגבלת על ידי פונקציונליות זו. בהפעלת תמיכה, משתמשים יכולים לשלוט בתוכניות שמופעלות כמנהל מערכת. 

האם המאמר הועיל לך?