מדוע פורטל CCA-SP לא יאפשר לי לעשות שימוש חוזר במספר גישה?

מדוע פורטל CCA-SP לא יאפשר לי לעשות שימוש חוזר במספר גישה?

האם פורטל CCA-SP יפרסם הודעה על שימוש באותו מספר תצוגה/גישה שכבר נמצא בשימוש בגשר אחר?

 

לאחר שנוצר מספר גישה (או תצוגה) בגשר CCA-SP, לא ניתן לעשות בו שימוש חוזר בשום גשר אחר. פורטל CCA-SP אינו מעלה הודעת שגיאה היום כאשר השותף מנסה לעשות זאת. בדיקה זו מתבצעת רק כאשר Cisco בוחנת בקשה להקצאת תחום טלפוניה שותף כדי לאשר אותה. לפיכך, על השותפים לנקוט משנה זהירות בעת הקצאת מספרים בפורטל כדי להימנע משימוש בהם על פני גשרים.

האם המאמר הועיל לך?