Varför låter CCA-SP Portal mig inte återanvända ett åtkomstnummer?

Varför kan jag inte återanvända ett åtkomstnummer via CCA-SP Portal?

Kommer CCA-SP Portal att visa ett meddelande på samma visnings-/åtkomstnummer som redan används på en annan brygga?

 

När ett åtkomstnummer (eller visningsnummer) skapats på en CCA-SP-brygga kan den inte återanvändas på någon annan brygga. CCA-SP Portal ger inte ett felmeddelande idag när partnern försöker göra detta. Den här kontrollen utförs endast när Cisco granskar en begäran om tillhandahållande av partnertelefonidomän för att godkänna den. Partner måste därför vara försiktig när de tillhandahållande av nummer i portalen för att undvika att använda dem över bryggor.

Var den här artikeln användbar?