היכולת לשתף יותר ממסך אחד בכל פעם אינה תכונה זמינה ביישום Webex.

האם המאמר הועיל לך?