Dubbla skärmar fungerar inte i program-, skärm-eller Skriv bords delning

Dubbla skärmar fungerar inte i program-, skärm-eller Skriv bords delning.

Dubbla skärmar fungerar inte i Access Anywhere.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Lösning:

Dubbla skärmar har stöd för WebEx-möten, WebEx Training och WebEx events. Inställningar för dubbla skärmar är endast kompatibla med datorer som använder Windows-baserade operativ system.

Var den här artikeln användbar?