האם ניתן למחוק חשבון מארח מושבת?

האם ניתן למחוק חשבון מארח מושבת?

האם ניתן למחוק חשבון מארח לא פעיל?

פתרון:
לא, לא ניתן למחוק מהמערכת חשבון מארח מושבת.  הוא יירשם כחשבון לא פעיל וניתן יהיה להפעיל אותו מחדש על ידי מנהל האתר.  לקבלת פרטים נוספים, אנא צור קשר עם מנהל אתר Webex שלך

האם המאמר הועיל לך?