Mogu li da izbrišem deaktivirani host nalog?

Mogu li da izbrišem deaktivirani nalog glavnog računarskog računarskog sistema?

Mogu li da izbrišem neaktivan nalog domaćina?

Rešenje:
Ne, deaktivirani nalog glavnog računarskog sistema ne može biti izbrisan iz sistema.  Biće naveden kao neaktivan nalog i administrator lokacije ga može ponovo aktivirati.  Za više detalja obratite se administratoru Webex lokacije

Da li je ovaj članak bio koristan?