כיצד ניתן להסיר את הCisco Jabber עבור Windows?

כיצד ניתן להסיר את הCisco Jabber עבור Windows?

כיצד ניתן להסיר Cisco Jabber עבור Windows מהמחשב?


פתרון

בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את התקנת Cisco Jabber עבור Windows:

עבור Windows 7:

  1. מעבר אל ' התחל ' > לוח הבקרה '.
  2. לחץ לחיצה כפולה על קישור להסרת התקנה של תוכנית או לחץ לחיצה כפולה על הסמל ' תוכניות ותכונות '.
  3. לחץ לחיצה ימנית על Cisco Jabber ולאחר מכן בחר את האפשרות הסר התקנה.
  4. כשתתבקש לאשר את הסרת ההתקנה, לחץ על לחצן Yes .
  5. לחץ על לחצן אישור .

עבור Windows 10:

  1. בשדה ' כניסה לחיפוש ' בשורת המשימות , הקלד תוכניות .
  2. לחץ על Apps & תכונות כניסה   או הקש Enter.
  3. לחץ על Cisco Jabber , ולאחר מכן בחר להסיר.
  4. כשתתבקש לאשר את הסרת ההתקנה, לחץ על הסר התקנה.
  5. לחץ על לחצן אישור .

הערה:   לאחר הסרת ההתקנה Cisco Jabber, ייתכן שיהיו קבצים ותיקיות שנקשקש במפתח הרישום HKEY_CLASSES_ROOT \installer\products\ , והקבצים והתיקיות הללו יצטרכו להימחק באופן ידני.

האם המאמר הועיל לך?