כיצד ניתן להסיר את ההתקנה של Cisco Jabber עבור Windows?

כיצד ניתן להסיר את ההתקנה של Cisco Jabber עבור Windows?

כיצד אוכל להסיר את Cisco Jabber עבור Windows מהמחשב שלי?


פתרון:

בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את ההתקנה של Cisco Jabber עבור Windows:

עבור Windows 7:

  1. עבור אל התחל > לוח הבקרה.
  2. לחץ פעמיים על הקישור הסר התקנה של תוכנית או לחץ פעמיים על סמל תוכניות ותכונות .
  3. לחץ לחיצה ימנית על Cisco Jabberולאחר מכן בחר הסר התקנה.
  4. כאשר תתבקש לאשר את הסרת ההתקנה, לחץ על לחצן כן .
  5. לחץ על לחצן אישור .

עבור Windows 10:

  1. בשדה הקלד כאן כדי לחפש בשורת המשימות, הקלד תוכניות.
  2. לחץ על הערך אפליקציות ותכונות או הקש Enter.
  3. לחץ על Cisco Jabberולאחר מכן בחר הסר התקנה.
  4. כאשר תתבקש לאשר את הסרת ההתקנה, לחץ על הסר התקנה.
  5. לחץ על לחצן אישור .

הערה: לאחר הסרת ההתקנה של Cisco Jabber, ייתכן שיהיו כמה קבצים ותיקיות של Jabber במפתח הרישום של HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ , ויהיה צורך למחוק קבצים ותיקיות אלה באופן ידני.

האם המאמר הזה הועיל לך?