הצטרף לפגישה מ - Chrome עם היישום הזמני

הצטרף לפגישה מ - Chrome עם היישום הזמני

 

היישום הזמני מאפשר לך להצטרף או להתחיל פגישה או הפעלה של Webex מ - Google Chrome, גם אם אין לך זכויות מנהל להתקין את הפגישה או את מנהל ההפעלה.

כדי להצטרף מ - Chrome באמצעות היישום הזמני:

  1. לחיצה על הקישור שמוצג בצילום המסך שבהמשך תריץ את היישום הזמני:
     
  2. חלון קטן יופיע בפינה השמאלית התחתונה של הדפדפן עבור קובץ ה -‎.EXE ‎‏:    לחץ על הקובץ.
  3. לחץ על הפעל כאשר תתבקש.

ההודעה אמורה להופיע ואז אתה תצטרף לפגישה שלך.

האם המאמר הועיל לך?