לא ניתן לראות את תכונת ההזמנה עבור הרמת היד בהדרכה של Webex

לא ניתן לראות את ההזמנה עבור תכונת הרמת היד ב- Webex Training.

רצף אינו מופיע כאשר המשתתפים מרימים יד ב-Webex Training.

פתרון:
הסדר שבו המשתתפים לוחצים על סמל הרמת יד מופיע כאשר אתה מציג בהדרכה של Webex. זה בכוונה.

האם המאמר הזה הועיל לך?