Det gick inte att se beställningen för funktionen Raise Hand i Webex Training

Det gick inte att se beställningen av raise hand-funktionen i Webex Training.

En sekvens visas inte när mötesdeltagare räcker upp handen i Webex Training.

Lösning:
Den ordning som deltagarna klickar på ikonen Höj hand visas i när du är presentatör i Webex Training.Detta är avsiktligt.

Var den här artikeln användbar?