אין אפשרות להיכנס לפגישת Webex עם סיסקו ג'אבר

אין אפשרות להיכנס לפגישת Webex עם סיסקו ג'אבר.

לפני התקנת Cisco Jabber, עליך להתקין את לקוח הפגישות Webex.

האם המאמר הזה הועיל לך?