בעת חיוג לתוך הודו אגרה או מספר חיוג חינם תשמע את המוביל IVR "אנא המתן בזמן שאנחנו מחברים אותך לגשר"

כאשר אתה מחייג לתוך הודו אגרה או מספר חיוג חינם תשמע את המוביל IVR "אנא המתן בזמן שאנחנו מחברים אותך לגשר."

נוסף ספק IVR בעת חיוג webex PSTN אודיו הודו אגרה.

 

מקרה שימוש: WebEx PSTN אודיו עבור הודו אגרה

סיבה: זהו תקן תאימות עם שמע PSTN בהודו.  הספק (שאינו נשלט על ידי סיסקו) חייב לשחק IVR מוביל לפני שהוא מכוון את השיחה ל- WebEx.
 

האם המאמר הזה הועיל לך?