När du ringer in till ett Indien-avgiftsfritt eller avgiftsfritt nummer kommer du att höra operatörens IVR "vänta medan vi ansluter dig till bryggan"

När du ringer in till ett Indien-avgiftsfritt eller avgiftsfritt nummer kommer du att höra operatörens IVR "vänta medan vi ansluter dig till bryggan".

Operatörs IVR lades till vid uppringning WebEx PSTN-ljud till Indien.

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Användnings fall: WEBEX PSTN-ljud för Indien avgiftsbelagt

Orsak: Detta är en kompatibilitet med Indien PSTN-ljud.  Operatören (som inte styrs av Cisco) måste spela upp en ledar IVR innan samtalet till WebEx dirigeras.
 

Var den här artikeln användbar?