כיצד ניתן לשנות את משך הזמן הקצוב לכניסה עבור אתר Webex?

כיצד ניתן לשנות את משך הזמן הקצוב לכניסה עבור אתר Webex?

מהו זמן ההפעלה של הכניסה המוגדר כברירת מחדל עבור אתר Webex?

 

משך הפעלת הכניסה המוגדר כברירת מחדל עבור אתר Webex הוא 90 דקות.כדי לשנות את משך הזמן הקצוב לכניסה עבור אתר Webex, פנה לתמיכה של Cisco.

האם המאמר הזה הועיל לך?