1

לחץ על התחבר למערכת וידאו מערכות וידאו כדי להצטרף לפגישה מהתקן תואם. היישום מחפש מערכות וידאו בקרבת מקום.

2

אם היישום מזהה מערכות וידאו בקרבת מקום, תראה רשימה של ההתקנים האלה. בחר את מערכת הווידאו שבה ברצונך להשתמש מהרשימה.

3

אם מערכת הווידאו לא זוהתה, בקש מהיישום להתקשר למכשיר שלך. הזן את הכתובת של מערכת הווידאו ולאחר מכן בחר את ההתקן כאשר הוא יופיע ברשימה. באפשרותך לבחור להתחבר מבלי להקיש על 1.

4

אם אתה מתחבר למערכת וידאו רשומה בענן שאינה מחוברת עדיין ליישום Meetings לשולחן העבודה, הזן את הקוד שמוצג בהתקן ולאחר מכן לחץ על אישור.

היישום יתחבר באופן אוטומטי למערכת הווידאו או יתקשר למכשיר שלך כאשר תבחר באפשרות הצטרף לפגישה.

מה הלאה?

Windows ו-Mac: כדי להציג וידאו במערכת הווידאו המחוברת רק כאשר לא משותף תוכן כלשהו, עבור אל אפשרויות נוספות אפשרויות נוספות ביישום שולחן העבודה ולאחר מכן הפעל את האפשרות הצג וידאו במערכת וידאו בלבד.