1

Klicka på Anslut till videosystemVideosystem för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter videosystem i närheten.

2

Om appen upptäcker videosystem i närheten ser du en lista över dessa enheter. Välj det videosystem som du vill använda i listan.

3

Låt appen ringa upp din enhet om ditt videosystem inte hittas. Ange videosystemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

4

Om du ansluter till ett molnregistrerat videosystem som inte redan är anslutet tillMeetingsskrivbordsappen anger du koden som visas på enheten och klickar sedan på OK.

Appen ansluter antingen till ditt videosystem automatiskt eller ringer upp din enhet när du väljer Delta i möte.

Nästa steg

Windows och Mac: Om du endast vill visa video på det anslutna videosystemet när inget innehåll delas går du till Fler alternativFler alternativ i skrivbordsappen och växlar sedan Visa video på endast videosystem på.