1

עבור אל תמונת הפרופיל שלך ולחץ על הגדרות > פגישות > חבר לוח שנה.

2

לחץ על בחר לוח שנה, בחר מתוך:

  • Microsoft 365
  • יומן Google

בחר לוח שנה התואם לשם המשתמש שלך ב- Webex והיכנס לחשבון שלך.

3

כאשר תתבקש, לחץ על קבל ולאחר מכן לחץ על סגור.

ייתכן שלוח השנה שלך לא יאוכלס בכל הפגישות שלך באופן מיידי.


 

כאשר הרשאת לוח השנה שלך אמורה לפוג, תקבל התראה באפליקציה 10 ימים מראש כדי להזכיר לך לאשר מחדש את החיבור שלך.

אם ברצונך להסיר לוח שנה, עבור אל חיבור לוח שנה, בחר את לוחהשנה ולחץ על התנתק.

1

עבור אל תמונת הפרופיל שלך ולחץ על העדפות > כללי > חיבור לוח שנה.

2

לחץ על בחר לוח שנה, בחר מתוך:

  • Microsoft 365
  • יומן Google

בחר לוח שנה התואם לשם המשתמש שלך ב- Webex והיכנס לחשבון שלך.

3

כאשר תתבקש, לחץ על קבל ולאחר מכן לחץ על סגור.

ייתכן שלוח השנה שלך לא יאוכלס בכל הפגישות שלך באופן מיידי.


 

כאשר הרשאת לוח השנה שלך אמורה לפוג, תקבל התראה באפליקציה 10 ימים מראש כדי להזכיר לך לאשר מחדש את החיבור שלך.

אם ברצונך להסיר לוח שנה, עבור אל חיבור לוח שנה, בחר את לוחהשנה ולחץ על התנתק.