1

Przejdź do swojego zdjęcia profilowego i kliknij pozycję Ustawienia > Spotkania > Połącz kalendarz .

2

Kliknij pozycję Wybierz kalendarz, wybierz kalendarz platformy Microsoft 365 zgodny z Twoją nazwą użytkownika Webex i zaloguj się na swoje konto.

3

Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Akceptuj , a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Kalendarz może nie zostać wypełniony wszystkimi spotkaniami od razu.


 

Gdy uprawnienia kalendarza wygasną, otrzymasz powiadomienie w aplikacji z 10-dniowym wyprzedzeniem, aby przypomnieć Ci o ponownym autoryzowaniu połączenia.

Jeśli chcesz usunąć kalendarz, przejdź do pozycji Połącz kalendarz, zaznacz kalendarz i kliknij przycisk Rozłącz .

1

Przejdź do swojego zdjęcia profilowego i kliknij Preferencje > Ogólne > Połącz kalendarz .

2

Kliknij pozycję Wybierz kalendarz, wybierz kalendarz platformy Microsoft 365 zgodny z nazwą użytkownika Webex i zaloguj się na swoje konto.

3

Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Akceptuj , a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Kalendarz może nie zostać wypełniony wszystkimi spotkaniami od razu.


 

Gdy uprawnienia kalendarza wygasną, otrzymasz powiadomienie w aplikacji z 10-dniowym wyprzedzeniem, aby przypomnieć Ci o ponownym autoryzowaniu połączenia.

Jeśli chcesz usunąć kalendarz, przejdź do pozycji Połącz kalendarz, zaznacz kalendarz i kliknij przycisk Rozłącz .