Windows, Mac ו- מקוון/באינטרנט

אפליקציית Webex מקלה כעת על אימות עצמך באמצעות PIN לאישור בעת יצירת החשבון שלך. בפעם הראשונה שאתה להיכנס לאפליקציית Webex אתה מקבל קוד אימות בן שש PIN כדי לאמת את "כתובת דוא""ל" שלך. לאחר מכן, תוכל ליצור את הסיסמה שלך להיכנס. זה מגביר את הבטיחות והאבטחה של תהליך הכניסה.


 

אם לא קיבלת את קוד האישור, בדוק שפרטי חשבון הדוא"ל שלך נכונים ולחץ שלח אותו שוב .

לא תקבל PIN אם הארגון שלך משתמש בכניסה יחידה (SSO) כדי להיכנס לאפליקציית Webex .

iPhone,‏ iPad ו-Android

אם אתה נכנס ממכשיר מכשיר נייד , אתה מקבל קישור בדוא"ל לאימות "כתובת דוא""ל" שלך, לאחר מכן תוכל ליצור את הסיסמה שלך להיכנס.