Windows, Mac i Internet

Aplikacja Webex ułatwia teraz uwierzytelnianie za pomocą kodu PIN potwierdzenia podczas tworzenia konta. Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji Webex otrzymasz sześciocyfrowy kod PIN potwierdzający, aby zweryfikować adres e-mail. Po pozytywnej weryfikacji możesz utworzyć swoje własne hasło i zalogować się. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu logowania.


 

Jeśli kod potwierdzający nie dotarł, sprawdź, czy dane konta e-mail są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Wyślij ponownie .

Nie otrzymasz kodu PIN, jeśli Twoja organizacja używa jednokrotnego logowania (SSO) do logowania się do aplikacji Webex .

iPhone, iPad i Android

Jeśli logujesz się z urządzenia mobilnego, otrzymasz link e-mail do weryfikacji adresu e-mail, możesz utworzyć hasło i zalogować się.