1

בפינה הימנית העליונה של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings , לחץ על עדכון.

2

לחלופין, בחר את הציודסמל.

3

ברשימה הנפתחת, בחרו באפשרות בדוק אם יש עדכונים.

4

פעל בהתאם להנחיות ההתקנה.

1

בפינה הימנית העליונה של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings , לחץ על עדכון.


 

באפשרותך לעדכן לגרסת Webex Meetings העדכנית ביותר מבלי לבקש שם משתמש או סיסמה של מנהל מערכת.

2

בתפריט היישום, בחר ב-Cisco Webex Meetings.

3

ברשימה הנפתחת, בחרו באפשרות בדוק אם יש עדכונים.

4

פעל בהתאם להנחיות ההתקנה.