1

W prawym górnym rogu aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings kliknij opcję Aktualizuj.

2

Alternatywnie, wybierz biegikonę.

3

Na liście rozwijanej wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

1

W prawym górnym rogu aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings kliknij opcję Aktualizuj.


 

Możesz zaktualizować najnowszą wersję Webex Meetings bez pytania o nazwę użytkownika administratora lub hasło.

2

W menu aplikacji wybierz Cisco Webex Meetings.

3

Na liście rozwijanej wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.