הצטרף לפגישה או התחל פגישה

הצטרפות - בחר באפשרות השתמש ב-web app המופיעה תחת הצטרף לפגישה.

התחלת פגישה - לחץ על האפשרות השתמש ב-web app המופיעה תחת התחל פגישה.


כדי להפעיל את web app בתצוגה קלאסית, בחר את הלשונית Webex Meetings ולאחר מכן לחץ על התחל באמצעות דפדפן.

למידע נוסף על הצטרפות לפגישה מדפדפן אינטרנט, ראה הצטרפות לפגישת Webex.

קישורים בנושא

תחילת העבודה עם web app של Webex Meetings

מה חדש בערוץ העדכני ביותר של Webex Meetings

פונקציונליות של פגישה ב-web app של Webex Meetings

בעיות ומגבלות מוכרות של web app של Webex Meetings

מערכות הפעלה ודפדפנים שנתמכים על-ידי web app של Webex Meetings

תכונות נגישות של Webex Meetings‏, Webex Events (קלאסי) ו-Webex Webinars

מחפש תכונות מתקדמות?

בהתבסס על טכנולוגיית HTML5 ו-WebRTC, ה-web app מציב את פונקציונליות הליבה של הפגישה ישירות בהישג ידך. אם אתה זקוק לפונקציונליות מתקדמת יותר, אתה יכול לעבור בצורה חלקה אל יישום שולחן העבודה.