לכת לפגישות , חפש את הפגישה שברצונך לצרף ולאחר מכן לחץ על הצטרף.

לכת לפגישות , חפש את הפגישה שברצונך לצרף ולאחר מכן הקש על הצטרפות.