Gå till Möten, leta upp det möte som du vill ansluta till och klicka sedan på Delta.

Gå till Möten, leta upp det möte som du vill ansluta till och tryck sedan på Delta.