לחץ על התחל קישור באמצעות Chrome או Firefox כדי לגשת ל-Control Hub. "כתובת דוא""ל" של מנהל המערכת שלך משמשת אוטומטית להיכנס ואתה מתבקש ליצור את סיסמת המנהל שלך ב- Webex .


 

אם אתה פורס Webex Meetings ב-Control Hub, משתמשים בארגון שלך יכולים להתחיל להשתמש באתר Webex Meetings שלהם עם אפשרויות ברירת המחדל כאשר משתמשים מיובאים ל-Control Hub.

כדי לגשת לתצורות Webex Meetings ולשנות את אפשרויות ברירת המחדל ב-Control Hub:

  1. היכנס ל-Control Hub , ואז מתחת שירותים , בחר פגישה .
  2. בחר את אתר Webex שעבורו ברצונך לשנות את ההגדרות ולחץ הגדר את האתר .