Koristite kontrolno čvorište za upravljanje korisnicima, uslugama i uređajima. Nakon kreiranja organizacije, dobijate e-poruku koja vam omogućava pristup organizaciji i uputstva za njenu postavku.

Kliknite na vezu Prvi koraci koristeći Chrome ili Firefox da biste pristupili kontrolnom čvorištu na https://admin.webex.com. Vaša administratorska e-adresa se automatski koristi za prijavljivanje i od vas se traži da kreirate lozinku administratora Cisco Webexa.


Ako u kontrolnom čvorištu primenjujete Cisco Webex sastanke , korisnici u vašoj organizaciji mogu da počnu da koriste svoju Webex lokaciju "Sastanci" sa podrazumevanim opcijama kada se korisnici uvezu u kontrolno čvorište.

Da biste pristupili konfiguracijama Webex sastanaka i promenili podrazumevane opcije u kontrolnomčvorištu , prijavite se https://admin.webex.com u usluge idite na njih. Zatim u okviru Sastanakizaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".