Kliknite na vezu "Prvi koraci " koristeći Chrome ili Firefox da biste pristupili platformi Control Hub. Administratorski e-adresa se automatski koristi za prijavljivanje i od vas se traži da kreirate lozinku Webex administratora.


 

Ako koristite uslugu Webex Meetings na platformi Control Hub, korisnici u vašoj organizaciji mogu da počnu da koriste svoju Webex Meetings sa podrazumevanim opcijama kada se korisnici uvezu u Control Hub.

Da biste pristupili Webex Meetings podešavanjima i promenili podrazumevane opcije na platformi Control Hub:

  1. Prijavite se u Control Hub, a zatim u okviru "Usluge " izaberite stavku Sastanak.
  2. Izaberite Webex sajt za koje želite da promenite postavke i kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju ".