הודעות צוות של Jabber — מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על הודעות צוות של Jabber.

בחלל, עבור אל רשימת השחקנים הפתוחה של More >.

במרחב, עבור אל > הצג/הסתר את רשימת המשתתפים .

במרחב, הקישו על שם הרווח כדי לראות את רשימת המשתתפים.

במרחב, הקש כדי לראות את רשימת המשתתפים.