Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W obszarze wybierz Więcej > Otwarty harmonogram.

W obszarze wybierz > Pokaż/ukryj listę uczestników.

W przestrzeni kliknij nazwę obszaru, aby zobaczyć listę uczestników.

W obszarze dotknij , aby zobaczyć listę uczestników.