1

עבור אל הגדרות > אפשרויות > לוח שנה , מתפריט ' שילוב לוח שנה ' בחר לוח שנה ובחר ב'אישור '.

2

עבור אל הגדרות > יציאה כדי להפעיל מחדש את Cisco Jabber ולאחר מכן תוכל להתחיל להשתמש בלוח השנה החדש.

1

עבור אל העדפות > פגישות , מהרשימה הנפתחת ' שילוב לוח שנה ' בחר לוח שנה.

2

בחר ב'אישור ' כדי לעדכן את ההגדרה.

3

הפעל מחדש את Cisco Jabber ולאחר מכן תוכל להתחיל להשתמש בלוח השנה החדש.

כאשר אתה מפעיל Cisco Jabber תקבל הודעה לשילוב לוח השנה של המכשיר עם Cisco Jabber. לאחר שתסכים להודעה, תוכל למצוא את כל האירועים בכרטיסיה ' פגישות '. ניתן לראות את האירועים המתוכננים ליומיים-היום הנוכחי ולמחרת. הקש על הצטרף לאירוע כלשהו כדי להצטרף אליו מCisco Jabber.