חדר מסודר

בכלי ' סביבת עבודה של פרוייקט ', ניתן למצוא דוגמאות והמלצות שיעזרו לכם לתכנן כיצד להגדיר חדר ועידות וידאו. ניתן למצוא את הכלי לסביבת עבודה של הפרוייקט כאן.

מדריכי התקנה וציורי CAD

מדריך התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

ציורי CAD

למדידות מדויקות למכשיר, הביטו בציורים CAD:

מדריכי התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

ציורי CAD

למדידות מדויקות למכשיר, הביטו בציורים CAD:

מדריך התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

מדריכי התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

ציורי CAD

למדידות מדויקות למכשיר, הביטו בציורים CAD:

מדריכי התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

ציורי CAD

למדידות מדויקות למכשיר, הביטו בציורים CAD:

מדריכי התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

ציורי CAD

למדידות מדויקות למכשיר, הביטו בציורים CAD:

מדריכי התקנה

ניתן למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

ציורי CAD

למדידות מדויקות למכשיר, הביטו בציורים CAD: