גלול לפוסט האחרון במרחב. תמונות הפרופיל של עשרת האנשים הראשונים שבדקו את המרחב מאז הפוסט האחרון יהיו מעל אזור ההודעה.


 

אם יותר מעשרה אנשים בדקו את המרחב, רחפו מעל המספר כדי לראות רשימה מלאה של שמות.

עבור לפוסט האחרון במרחב. תמונות הפרופיל של ששת האנשים הראשונים שבדקו את המרחב מאז הפוסט האחרון יהיו מעל אזור ההודעה.


 

אם יותר משישה אנשים בדקו את המרחב, הקש על המספר כדי לראות רשימה מלאה של שמות.