מארח הפגישה יכול לעצור את הווידאו שלך אם היית צריך להתרחק או אם יש משהו מסיח את הדעת ברקע.

הווידאו שלך מופעל כברירת מחדל כשאתה מצטרף לפגישה או מתקשר, כך שתראה סמל אפור .

כדי לכבות את הווידאו, לחץ על. באפשרותך לדעת שהווידאו כבוי כאשר הסמל הופך לאדום.


 

יישום Webex תומך באפשרויות שיחות ווידאו שונות, בהתאם לאופן שבו החשבון שלך מוגדר.

בפגישה או בשיחה, הקשכדי לכבות את הווידאו שלך. באפשרותך לדעת שהווידאו כבוי, כשהסמל הופך לאדום.

אם אתה מעדיף, באפשרותך לכבות את הווידאו לפני ביצוע או מענה לשיחה או הצטרפות לפגישה. ראה הצטרפות לפגישה או שיחה עם שמע בלבד או מענה לשיחה לקבלת פרטים נוספים.

לפני שתצטרף לפגישה או תתקשר, באפשרותך לבחור להצטרף ללא וידאו, לחץ ובחר ללא וידאו. אם תבחר להצטרף באמצעות וידאו, תראה סמל כחול שיציין שהווידאו שלך מופעל.

כדי לכבות את הווידאו, לחץ על. באפשרותך לדעת שהווידאו כבוי כשהסמל הופך לאפור.

אם אתה מעדיף, באפשרותך לכבות את הווידאו לפני ביצוע או מענה לשיחה או הצטרפות לפגישה. ראה הצטרפות לפגישה או שיחה עם שמע בלבד לקבלת פרטים נוספים.