Møteverten kan stoppe videoen din hvis du går vekk et øyeblikk eller hvis det er noe distraherende i bakgrunnen din.

Videoen er aktivert som standard når du blir med i et møte eller en samtale, så du ser et grått ikon .

Hvis du vil slå av videoen, klikker du på. Du kan se at videoen din er slått av når ikonet blir rødt.


 

Webex-appen støtter forskjellige samtale- og videoalternativer , avhengig av hvordan kontoen din er satt opp.

Trykk på i møtet eller samtalenfor å slå av videoen. Du kan se at videoen din er slått av når ikonet blir rødt.

Hvis du foretrekker det, kan du deaktivere videoen før du foretar eller svarer på en samtale eller blir med i et møte. Se Bli med i et møte eller en samtale med kun lyd eller Svare på en samtale hvis du vil ha mer informasjon.

Før du blir med i et møte eller en samtale, kan du velge å bli med uten video, klikke på og velge Ingen video. Hvis du velger å bli med i en video, ser du et blått ikon som angir at videoen er på.

Hvis du vil slå av videoen, klikker du på. Du kan se at videoen din er slått av når ikonet blir grått.

Hvis du foretrekker det, kan du deaktivere videoen før du foretar eller svarer på en samtale eller blir med i et møte. Se Bli med i et møte eller en samtale med kun lyd hvis du vil ha mer informasjon.