1

עבור אל הגדרות > הודעות > לקשקש על המכשיר.

2

הפעל הודעות מיתרים.

3

בחר את סגנון ההתראה המועדף עליך.