1

Gå til innstillinger > varsler > Jabber på enheten.

2

Slå på Tillat varslinger.

3

Velg ønsket varslings stil.