1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מפורטל המשתמשים המתקשרים, עבור אל הגדרות שיחה > תכונותנוספות.

3

הפעל את האפשרות חסום את מזהה המתקשר שלי עבור שיחותשהועברו.

4

לחץ על שמור.