1

פתח את אפליקציית השעון ב - iPhone שלך והקש על הכרטיסייה השעון שלי.

2

גלוש לאפליקציית Cisco Jabber והקש עליה.

3

יש להקיש על הצגת האפליקציה ב - Apple Watch כדי לכבות את אפליקציית Cisco Jabber ב - Apple Watch.