1

Öppna appen Watch på din iPhone och knacka på fliken Min Watch.

2

Bläddra till appen Cisco Jabber och tryck på den.

3

Tryck på Visa appen på Apple Watch för att stänga av appen Cisco Jabber på din Apple Watch.