1

לחץ על הצג מידע על סמינרים מקוונים בדוא"ל ההזמנה שלך לסמינר המקוון .

2

הזן את סיסמת הסמינר המקוון .

3

במקטע חומרי סמינרים מקוונים, לחץ על הקישור עבור הקבצים.

4

לחץ על אישור.