אם יישום לוח השנה שלך תומך בתקן iCalendar, באפשרותך להוסיף לו פגישה מתוזמנת. אם המארח מבטל את הפגישה, הודעת הביטול בדוא"ל שאתה מקבל מכילה אפשרות המאפשרת לך להסיר את הפגישה מיישום לוח השנה שלך.

אם קיבלת הזמנה בדואר אלקטרוני, בחר את הקישור כדי להוסיף את הפגישה ללוח השנה שלך, או פתח וקבל את קובץ iCalendar המצורף (.ics).

אחרת, הוסף את הפגישה ללוח השנה שלך דרך אתר Webex שלך :

1

היכנס לאתר Webex שלך ובחר פגישות.

2

אתר את הפגישה ובחר אותה. לאחר מכן, בחר הוסף ללוח השנהשלי.

3

פתח את קובץ ה- ICS שהורדת באמצעות iCalendar והגיב להזמנה לפגישה כדי להוסיף את הפגישה ללוח השנה שלך.