Jeśli aplikacja kalendarza obsługuje standard iCalendar, można dodać do niej zaplanowane spotkanie. Jeśli gospodarz anuluje spotkanie, otrzymana wiadomość e-mail o anulowaniu zawiera opcję umożliwiającą usunięcie spotkania z aplikacji kalendarza.

Jeśli otrzymałeś(aś) zaproszenie e-mailem, wybierz łącze, aby dodać spotkanie do kalendarza, lub otwórz i zaakceptuj załączony plik iCalendar (.ics).

W przeciwnym razie dodaj spotkanie do kalendarza za pośrednictwem witryny Webex:

1

Zaloguj się do witryny Webex i wybierz pozycję Spotkania.

2

Znajdź spotkanie i wybierz je. Następnie wybierz pozycję Dodaj do mojego kalendarza.

3

Otwórz pobrany plik ICS za pomocą programu iCalendar i odpowiedz na zaproszenie na spotkanie, aby dodać spotkanie do kalendarza.