1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרת אתר משותף > אפשרויות.

2

גלול מטה אל אפשרויות אתר וסמן את התיבה לצד כדי להפעיל רקע וירטואלי.

כדי לאפשר למשתמשים לבחור את הרקע שלהם, סמן את התיבה שליד אפשר למשתמשים להוסיף רקע מותאם אישית.


 

באפשרותך לשמור תמונות רקע מותאמות אישית באופן מקומי, במחשב או במכשיר הנייד שלך. לא ניתן להעלות תמונות רקע לענן. אם מארח פגישה או משתתף רוצים להשתמש באותה תמונה במכשיר אחר, עליו להוסיף אותה שוב במכשיר החדש.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל הגדרות ארגון וגלול אל המקטע רקעים וירטואליים .

2

הפעל את הלחצן הדו-מצבי תחת אפשר רקעים וירטואליים.

כדי לאפשר למשתמשים לבחור את הרקע שלהם, סמן את התיבה שליד אפשר למשתמשים להוסיף רקע מותאם אישית.

לקבלת מידע אודות אופן ניהול הגדרות עבור רקעים וירטואליים באתרים 42.1 ואילך, ראה ניהול תמונות של רקע וירטואלי ב-Control Hub.


 

באפשרותך לשמור תמונות רקע מותאמות אישית באופן מקומי, במחשב או במכשיר הנייד שלך. לא ניתן להעלות תמונות רקע לענן. אם מארח פגישה או משתתף רוצים להשתמש באותה תמונה במכשיר אחר, עליו להוסיף אותה שוב במכשיר החדש.