רחף מעל ההודעה או הקובץ ולחץ על התחל אשכול.

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכולים להוסיף תשובה לשרשור זה, לחץ על השב.


 
אחרי שאתה או מישהו אחר משיב לחוט אתה יכול לכווץ את החוט, לחץ על כווץ.

כאשר מישהו משיב לשרשור, תראה הודעה במרחב כדי להדגיש את התשובות החדשות.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה ובחר התחל שרשור .

נפתח חלון שרשור חדש.

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכול להוסיף תשובה לאותו שרשור, לגעת והחזק את ההודעה ולבחור השב .


 

אתה יכול להחליק ימינה על הודעה שנבחרה במכשיר ה-iOS שלך, כדי להתחיל או להגיב במהירות לשרשור הודעות.

העבר את העכבר מעל ההודעה או הקובץ ולחץ התחל שרשור .

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכול להוסיף תשובה לאותו שרשור, לחץ .