Najedź kursorem na wiadomość lub plik i kliknij Rozpocznij wątek.

Po utworzeniu wątku Ty lub ktokolwiek inny w obszarze możesz dodać odpowiedź do tego wątku, kliknij opcję Odpowiedz.


 
Po tym jak Ty lub ktokolwiek inny odpowiesz na wątek, możesz go zwinąć, kliknij przycisk Zwiń.

Gdy ktoś odpowie na wątek, zobaczysz powiadomienie w obszarze, aby podświetlić nowe odpowiedzi.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz Rozpocznij wątek .

Otworzy się okno nowego wątku.

Po utworzeniu wątku Ty lub inna osoba w tym obszarze możecie dodać odpowiedź do tego wątku, dotknąć i przytrzymać wiadomość, a następnie wybrać Odpowiedz .


 

Możesz przesunąć palcem w prawo na wybranej wiadomości na urządzeniu z systemem iOS, aby szybko rozpocząć lub odpowiedzieć na wątek wiadomości.

Najedź kursorem na wiadomość lub plik i kliknij Rozpocznij wątek .

Po utworzeniu wątku Ty lub każda inna osoba w obszarze może dodać odpowiedź do tego wątku, kliknij .