יכולים להיות רגעים שתצטרך לעבור ממרחב למרחב, או לעבור לשונית ללשונית, ואז זה יכול להיות קשה לחזור למקום בו היית. החצים קדימה ואחורה בכותרת היישום מאפשרים לך לקחת צעד אחורה במהירות או לקפוץ קדימה, כך שיהיה קל יותר לבקר מרחבים שבעבר ביקרו בהם.

1

עבור לכותרת היישום:

  • לחץ על חזרה כדי לחזור למרחבים או לשוניות קודמות שבהן ביקרת.

  • לחץ על העבר כדי להמשיך דרך מרחבים או לשוניות בהם ביקרת.

2

לחץ והחזק בחזרהאו קדימהכדי להציג היסטוריה של המרחבים או הלשוניות בהם ביקרת.