Môžu nastať situácie, keď sa budete musieť presunúť z priestoru do priestoru alebo z karty na kartu, a potom môže byť ťažké vrátiť sa tam, kde ste boli. Šípky dopredu a dozadu v hlavičke aplikácie vám umožňujú rýchlo urobiť krok späť alebo skočiť vpred, čo uľahčuje opätovné navštívenie predtým navštívených priestorov.

1

Prejdite na hlavičku aplikácie:

  • Kliknite späť pre návrat do predchádzajúcich priestorov alebo kariet, ktoré ste navštívili.

  • Kliknite Vpred pre pohyb vpred cez priestory alebo karty, ktoré ste navštívili.

2

Kliknite a podržte späťalebo Vpredzobraziť históriu priestorov alebo kariet, ktoré ste navštívili.